स्पृहा जोशीने केली ट्री-गणेशाची प्रतिस्थापना

स्पृहा जोशीने केली ट्री-गणेशाची प्रतिस्थापना अभिनेत्री आणि कवयित्री स्पृहा जोशीची ओळख सजग आणि संवेदनशील कलाकार अशी आहे. तिच्या कृतीतूनच तिचे समाजभान वेळोवेळी प्रत्ययाला येत असते. स्पृहाच्या गावी गणपती बसतो. त्यामूळे …

Read More